Fossilt Drivstoff – Verdens Største Svindel?

Penger får verden til å gå rundt.. Beklageligvis lever vi i en verden styrt av tilbud og etterspørsel så dessverre er nok dette sant. Men det som nok er mer beklagelig er at vi lever i en verden full av løgner. Løgner som har blitt satt der av de som høster penger, makt og kontroll …

Krig og Fred og Sånt..

Nok en gang går det mot vår i Europa, denne gangen er det vanskelig å skjule at den geopolitiske situasjonen er mer dysfunsjonell enn noen gang. Situasjonen i Syria er ikke noe bedre, strømmen av flykninger fortsetter over landegrensene og USA og NATO beskylder Russland for bombing av sivile i Syria. Men hva er det …