Fossilt Drivstoff – Verdens Største Svindel?

Penger får verden til å gå rundt.. Beklageligvis lever vi i en verden styrt av tilbud og etterspørsel så dessverre er nok dette sant. Men det som nok er mer beklagelig er at vi lever i en verden full av løgner. Løgner som har blitt satt der av de som høster penger, makt og kontroll fra dem. Oljen, eller «fossilt drivstoff» er intet unntak..

Definisjons Bedrageri

Ved motorens innmarsj, rundt 1850-tallet, gikk oljen fra å være et enkelt smøremiddel til å bli et drivstoff. På den tiden var det en kar i USA ved navnet John Rockefeller som eide det meste av oljen med selskapet sitt Standard Oil. John var absolutt ingen dum mann når det handlet om penger, og han skjønte fort at oljen han eide kunne bli til en lukrativ affære. Får å få til dette måtte John overbevise markedet om at oljen var en begrenset ressurs.

Så i 1892 ble det holdt en vitenskapelig konvensjon i Geneve, Sveits. Hvor vitenskapsmenn skulle definere nettopp hva organisk materie er. Og definisjonen ble at organisk materie er:

«Materie som består av hydrogen, oksygen og karbon.»

Som sagt var John ingen dum mann når det handlet om det økonomiske, og det var nettopp på dette møte i Geneve at han hadde sendt to av sine vitenskapsmenn som ville argumenterte for at siden olje består av hydrogen, oksygen og karbon, så må jo også olje være et produkt av organisk materie. Det er vel ingen hemmelighet at påstanden ble utrolig nok godtatt av konvensjonen uten videre analyse og det er derfra vi har fått navnet: «fossilt drivstoff» fra i dag.

Olje – Mest Trolig Naturlig Mineral

Jeg kom over en veldig grei artikkel på Propaganda.net som handler om nettopp hvor oljen kommer fra. Det er desverre skrevet av en anonym kilde, men hvis vi leser artikkelen så ser vi at det er lagt frem på en veldig fin og forklarende måte både hva olje er, og hvordan den blir til. Her blir det forklart slik vi har fått hørt det i alle år både på skolen, i media og fra diverse fagpersoner gjennom tidene:

«Rester fra døde planter og dyr fra urtiden utsatt for enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybar siden omdannelsen tar flere millioner år.»

Denne forklaringen høres jo fornuftig ut den gjør den ikke? Det er jo dette vi har blitt fortalt siden vi gikk ut av barneskolen. Hvorfor skulle noen ha grunn til å lyve om hvordan verdens mest omsatte form for valuta opprinnelig har fått sin verdi? Hvis det på toppen av det hele er sjefen selv med mesteparten av oljen alene som igjen får være med på å bestemme om produktet hans er av verdi eller ikke, ville det ikke da være naivt å tro at en mann som John Rockefeller ville heller valgt å kunngjøre produktet sitt som billig og overflødig? Men la meg heller få spørre deg om hvordan man hjernevasker et menneske? Ved å repitere. Ved å repitere. Ved å repitere.

Ettersom tiden går og olje blir oppdaget stadig på nye og dypere steder både på land og under havbunnen så er det lov å stille litt spørsmål angående temaet. Olje er nok mest trolig et vanlig mineral som forekommer naturlig i jorden. Hvis det er slik at fossilt drivstoff nettopp kommer fra fossiler så kan man kanskje spørre seg hvorfor oljen i dag blir hentet opp fra dyp så dype at vi ikke har funnet fossiler der?

Ja ikkesant.. Made you think huh? 😉

Krig og Fred og Sånt..

Nok en gang går det mot vår i Europa, denne gangen er det vanskelig å skjule at den geopolitiske situasjonen er mer dysfunsjonell enn noen gang. Situasjonen i Syria er ikke noe bedre, strømmen av flykninger fortsetter over landegrensene og USA og NATO beskylder Russland for bombing av sivile i Syria. Men hva er det som er den egentlige agendaen bak det hele?

Krig får verden til å gå rundt.

Vi setter alle stor pris på våre teknologiske fremskritt og er vel nesten alle blitt avhengige av mobiltelefonen. Men har du tenkt på at hvis det ikke hadde vært for krig så hadde vi trolig nok ikke hatt alle disse fantastiske «dippe-duttene» rundt oss i dag? Dette er det en verdens elite som er fullstendig klar over og som nyter godt av dette. Hvem de er kan vi spare til et annet innlegg, men det jeg vil frem til med dette er:

Hvem er den virkelige fienden?

Spørsmålet høres kanskje dumt ut, men hvis vi ser litt tilbake på historien så ser vi hvor vanskelig det kan være å avgjøre uten alle fakta på bordet hvem som er den virkelige fienden. Viste du for eksempel at andre verdenskrig ble startet da tyske spesialsoldater utga seg for å være polske terrorister, kapret en polsk radiostasjon i Gleiwitz og annonserte på radioen at «Tyskland er under angrep av Polen». Hitler fikk da støtte fra folket til å angripe Polen og andre verdenskrig var i gang. Så selv om det angivelig var Polen som hadde skylden i begynnelsen er det nå klart at Tyskland selv stod for det hele. Jeg kan bruke mye tid på å nevne andre såkalte: «falske flagg» hendelser som har skjedd, Pearl Harbor, Vietnam krigen, 11 september, men velger heller å fokusere på intensjonen..
(du kan lese om andre hendelser her).

Bedriften «Europa»

Hele meningen bak denne flykningskrisen er hovedsakelig å skaffe billig arbeidskraft inn til Europa. Mens vi blir bombardert av media med nyheter som at kurdiske motstandsgrupper bekjemper IS i Tyrkia, både USA og Russland forsyner gruppene med våpen, men samtidig blir de advart av Tyrkia mot å støtte den kurdiske motstandsgruppen. Men når vi igjen får vite at Tyrkia tar imot store pengebeløp fra IS som sender olje for 50 millioner dollar om dagen gjennom landet så kan man jo nesten skjønne motviljen til Tyrkia. Men altså, alt dette bare for å holde oss unna den virkelige sannheten: Billig arbeidskraft inn til «bedriften Europa».

Vi er i ferd med å bli til roboter som siterer nyhetsankeret som igjen siterer en telepromter som igjen siterer en sak som er kjøpt og betalt med eneste inntensjon om å spre frykt og tjene mer penger. For hvordan kan du styre en befolkning? Med frykt. De kan jo prøve å styre oss ved hjelp av kjærlighet, men jeg tviler på det vil være like effektivt.. Som Shirley Bassey sang engang i tiden «It’s just a little bit of history repeating».

Enjoy life godfolk 🙂

 

En liten oppdatering..

Jeg kom over en artikkel i dag (22.2.16) som desverre bekrefter teorien om billig arbeidskraft inn til Europa.. les selv her..