Fossilt Drivstoff – Verdens Største Svindel?

Penger får verden til å gå rundt.. Beklageligvis lever vi i en verden styrt av tilbud og etterspørsel så dessverre er nok dette sant. Men det som nok er mer beklagelig er at vi lever i en verden full av løgner. Løgner som har blitt satt der av de som høster penger, makt og kontroll fra dem. Oljen, eller «fossilt drivstoff» er intet unntak..

Definisjons Bedrageri

Ved motorens innmarsj, rundt 1850-tallet, gikk oljen fra å være et enkelt smøremiddel til å bli et drivstoff. På den tiden var det en kar i USA ved navnet John Rockefeller som eide det meste av oljen med selskapet sitt Standard Oil. John var absolutt ingen dum mann når det handlet om penger, og han skjønte fort at oljen han eide kunne bli til en lukrativ affære. Får å få til dette måtte John overbevise markedet om at oljen var en begrenset ressurs.

Så i 1892 ble det holdt en vitenskapelig konvensjon i Geneve, Sveits. Hvor vitenskapsmenn skulle definere nettopp hva organisk materie er. Og definisjonen ble at organisk materie er:

«Materie som består av hydrogen, oksygen og karbon.»

Som sagt var John ingen dum mann når det handlet om det økonomiske, og det var nettopp på dette møte i Geneve at han hadde sendt to av sine vitenskapsmenn som ville argumenterte for at siden olje består av hydrogen, oksygen og karbon, så må jo også olje være et produkt av organisk materie. Det er vel ingen hemmelighet at påstanden ble utrolig nok godtatt av konvensjonen uten videre analyse og det er derfra vi har fått navnet: «fossilt drivstoff» fra i dag.

Olje – Mest Trolig Naturlig Mineral

Jeg kom over en veldig grei artikkel på Propaganda.net som handler om nettopp hvor oljen kommer fra. Det er desverre skrevet av en anonym kilde, men hvis vi leser artikkelen så ser vi at det er lagt frem på en veldig fin og forklarende måte både hva olje er, og hvordan den blir til. Her blir det forklart slik vi har fått hørt det i alle år både på skolen, i media og fra diverse fagpersoner gjennom tidene:

«Rester fra døde planter og dyr fra urtiden utsatt for enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybar siden omdannelsen tar flere millioner år.»

Denne forklaringen høres jo fornuftig ut den gjør den ikke? Det er jo dette vi har blitt fortalt siden vi gikk ut av barneskolen. Hvorfor skulle noen ha grunn til å lyve om hvordan verdens mest omsatte form for valuta opprinnelig har fått sin verdi? Hvis det på toppen av det hele er sjefen selv med mesteparten av oljen alene som igjen får være med på å bestemme om produktet hans er av verdi eller ikke, ville det ikke da være naivt å tro at en mann som John Rockefeller ville heller valgt å kunngjøre produktet sitt som billig og overflødig? Men la meg heller få spørre deg om hvordan man hjernevasker et menneske? Ved å repitere. Ved å repitere. Ved å repitere.

Ettersom tiden går og olje blir oppdaget stadig på nye og dypere steder både på land og under havbunnen så er det lov å stille litt spørsmål angående temaet. Olje er nok mest trolig et vanlig mineral som forekommer naturlig i jorden. Hvis det er slik at fossilt drivstoff nettopp kommer fra fossiler så kan man kanskje spørre seg hvorfor oljen i dag blir hentet opp fra dyp så dype at vi ikke har funnet fossiler der?

Ja ikkesant.. Made you think huh? 😉